« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 27.01.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Ehitiste peremehetuna arvele võtmine

3. Projekteerimistingimuste andmine

4. Nõuete lootusetuks tunnistamine

5. Sissekirjutuskampaania auhinnarahade väljamaksmine