« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 23. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 23. detsembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Valla haridusasutuste töötajate koosseisude kooskõlastamine

2. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

3. Hajaasustuse programmi taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

4. Hajaasustuse programmi taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse muutmine

5. Riigihanke tulemuste kinnitamine

6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

7. Põltsamaa Vallavalitsuse sõidukite kasutamise hindade kehtestamine

8. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

9. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarvest vahendite eraldamata jätmine