« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. novembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 18. novembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Vallavara võõrandamine

3. Kahjunõude rahuldamine

4. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve reservfondist

5. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

6. Lasteaia ajutine sulgemine

7. Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu arutelu