« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 13. mai 2019 istungi päevakorra projekt

 

Esmaspäeval, 13. mail kell 9.00 toimub Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Projekteerimistingimuste andmine

2. Ehitusloa andmine

3. Tee ehitusloa andmine

4. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2019. a eelarve reservfondist

6. Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks eraldatud vahendite kasutamine

7. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

8. Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

9. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine