« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.01.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.01.2020 istungi päevakorra projekt

1. Arvamuse andmine Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekutele

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 16.12.2019 korralduse nr 2-3/2019/580 muutmine

4. Ehitusloa andmine

5. Kasutusloa andmine

6. Enampakkumise tulemuste kinnitamine

7. Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

8. Komisjoni moodustamine

9. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

10. Õpilase sõidukulude kompenseerimine

11. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine