« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 12. novembri 2018 istungi päevakorra projekt


Esmaspäeval, 12. novembril kell 10.00 algab Põltsamaa Vallavalitsuse istung.

Istungi päevakord:

1. Hajaasustuse programmi projektide aruannete heakskiitmine 

2. Ehitusloa andmine

3. Kasutusloa andmine 

4. Riigihanke tulemuste kinnitamine 

5. Hankekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine 

6. Vallavara kasutusse andmine 

7. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve reservfondist 

8. Aastainventuuri läbiviimine

9. Sobitusrühma moodustamine 

10. Lustivere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

11. Puurmani Mõisakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

12. Vallavanema puhkusele lubamine 

13. Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve eelnõu arutelu