« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse 11. novembri 2019 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 11. novembri 2019 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Projekteerimistingimuste andmine

3. Ehitusloa andmine

4. Riigihanke tulemuste kinnitamine

5. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

6. Põltsamaa valla aukodaniku ja teenetemärgi kandidaatide esitamise väljakuulutamine

7. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks

8. Puudega isiku eluruumi kohandamiseks toetuse maksmisest keeldumine

9. Vallavanema puhkusele lubamine

10. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine