HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR

18.03.19

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidates seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor toimub 11. märtsist 13. maini 2019.

Programmiga toetatakse järgmisi valdkondi hajaasustuse piirkonnas:

  •  veevarustussüsteemid;
  •  kanalisatsioonisüsteemid;
  •  juurdepääsuteed;
  •  autonoomsed elektrisüsteemid.

Minimaalne omaosalus on 33% ning maksimaalne toetus koos eelneva 5 aastaga on kuni 6500 eurot.

 

Programmdokument, taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid asuvad EAS veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

VAATA LISAKS:

2019. aasta hajaasustuse programmi esitlusslaidid

 


Kontaktisik:

Ain Valu
keskkonnaspetsialist

ain.valu@poltsamaa.ee
Tel: 776 6985, 5098517