HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR 9. APRILL KUNI 11. JUUNI 2018

4.10.18

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidates seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor toimus 9. aprill kuni 11. juuni 2018. Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

Programmiga toetatakse järgmisi valdkondi hajaasustuse piirkonnas:

  •  veevarustussüsteemid;
  •  kanalisatsioonisüsteemid;
  •  juurdepääsuteed;
  •  autonoomsed elektrisüsteemid.

Programmdokument, taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid asuvad EAS veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm


Kontaktisik:

Ain Valu
keskkonnaspetsialist

ain.valu@poltsamaa.ee
Tel: 776 6985, 5098517

 

Toimetaja: MARELLE MÄND