Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond

Arengu- ja planeerimisosakonna põhiülesanneteks on valla arendus- ja planeerimistegevuse korraldamine, valla strateegiliste arengudokumentide, sh arengu- ja tegevuskavade koostamise ja ajakohastamise korraldamine. Arendusprojektide algatamine ja elluviimine ning hanketegevuse korraldamine. Keskkonnakaitse ja Infosüsteemide kasutamise korraldamine. 


Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond asub Lossi tn 9, Põltsamaa linn.

Kontaktid

Vastuvõtuajad

  • Teisipäev 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
  • Neljapäev 9.00-12.00
     

Arvelduskontod: 
IBAN: EE171010152000462007 (AS SEB Pank)

IBAN: EE732200221027219750 (AS Swedbank)