Uudised ja teated

16.05.18

KÄSIRAAMAT "TEEKOND ERILISE LAPSE KÕRVAL"

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

E-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Eestikeelne käsiraamat

Venekeelne käsiraamat

Paberkandjal käsiraamatuid aitab levitada ka Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo. Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares. NB! Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 6616 144.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Põltsamaa Perepäeva infotund 2. juuni kell 14.00 Põltsamaa Lossihoovis

8.05.18


  

„Nukitsamehest heasüdamlikuks poisiklutiks" ehk infotund võõras peres kasvamise võimalustest ning nende perede toetamisest.

Ootame kõiki eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperesid ning ka kõiki neid inimesi, kes sooviksid rohkem teada saada hoolduspere võimaluse kohta Põltsamaa Perepäeva infotunnile 2. juunil kell 14:00 Põltsamaa Lossihoovi.

Iga laps igatseb oma ema ja isa, oma õdede ja vendade järele. Lapse parimaks kasvukeskkonnaks on perekond, kuid kahjuks pole kõikidel lastel võimalust oma päris, ehk bioloogiliste vanemate juures üles kasvada. Põhjuseid on erinevaid, kuid juhul, kui laps on jäänud vanemliku hooleta, toetab last riik, pakkudes talle asendushooldust. Oluline on püüda leida ja pakkuda nendele lastele, kes mingil põhjusel ei saa oma sünniperes kasvada, peres kasvamise võimalust. Selleks on mitmeid võimalusi: lapsendamine, eestkoste ja ka hooldusperes kasvamine (perekonnas hooldamine). Sotsiaalkindlustusamet soovib panustada perede toetamisse, et suureneks perepõhise asendushoolduse hulk ning iga laps, kes mingil põhjusel ei saa kasvada oma sünniperes, leiaks endale armastava ja hooliva perekonna. Selleks saame me kõik midagi ära teha. Kui Teie ise tunnete, et see teema Teid kõnetab, või Te teate kedagi, kes võiks selle vastu huvi tunda, siis võtke palun meiega julgelt ühendust. Igaüks meist saab anda oma panuse laste heaolu parandamiseks, kui teab, et iga lapse kindluseks on perekond ning kaalub oma võimalusi hakata hoolduspereks.

Hoolduspereks saamiseks valmistumisel ja ka pärast lapse perre saabumist on perel võimalik kasutada tugiteenuseid, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Asendushoolduse kvaliteeditõstmine" raames. Teenused on tasuta kõigile eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele.

Individuaalset psühholoogilist nõustamist saab pere kasutada siis, kui vajab tuge lapse vajadustest lähtuvalt. Lisaks on perel võimalus saada endale mentor, kellega kohtudes on hea arutada näiteks lapse ettevalmistust perre tulekuks, lapse ja pere kohanemist, perekondlikke konfliktisituatsioone ning muid teemasid, mis perele on olulised. Lapsevanemad on alati oodatud ka grupinõustamistele, samuti on lapsevanematel võimalus saada osa temaatilisest toetusgrupist, kus vastava valdkonna spetsialist vastab grupiliikmete jaoks olulistele küsimustele ning teeb teemast ülevaate. Asendushoolduselt või eestkosteperest elluastuvatele noortele korraldab Sotsiaalkindlustusamet tugiisikuteenust. 

 

Lisainfo:

Ave Alliksaar-Tamm

Sotsiaalkindlustusamet

ave.alliksaar-tamm@sotsiaalkindlustusamet.ee

tel 53937 684

Toimetaja: MARELLE MÄND

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

27.04.18

 

KredEx alustab 7. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 mln euro. Taotlusi saab esitada kuni 11. juunini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul võimaldab toetus sarnaselt eelmistele aastatele parandada ligikaudu 350 pere elamistingimusi. „Kümne aasta vältel oleme kodutoetusega parandanud ligikaudu 11 000 lapse elamistingimusi. Oleme muuhulgas näinud, kuidas pea elamiskõlbmatud pinnad taas kaasaegseteks kodudeks muutuvad. Toetuse abil tehtud tööd on tõstnud perede elukvaliteeti ning aidanud kaasa majade säilimisele ja energiatõhususele."

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on pere jaoks mõistlikel eeldustel  liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Taotlusi saab esitada kuni 11. juunini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab kodutoetuse alalehelt http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/

Varasematel aastatel toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND