Üldplaneering

27.03.18


Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41.

Põltsamaa linna üldplaneering valmis Põltsamaa Linnavalitsuse ja Entec AS koostöös. 

Põltsamaa linna üldplaneeringu seletuskiri.

Põltsamaa linna üldplaneeringu kaart.

Põltsamaa linna üldplaneeringu ülevaatamise 22.04.2014 OTSUS ja nr 30 LISA

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND