Jäätmemajandus

14.02.18

Palume kinnistu omanikel kontrollida korraldatud jäätmeveost vabastamise kehtivust. Kehtivuse kuupäevade ületamisel liidetakse eelnevalt vabastatud kinnistud korraldatud jäätmeveoga. 

 

Alates 01.12.2017 ei toimu ajutiselt olmejäätmete kogumine ja vedamine ning edasine käitlemine Põltsamaa valla territooriumil asuvas Põltsamaa linnas korraldatud jäätmeveo mudeli järgi, vaid nii nimetatud „vaba turu" mudeli järgi. Jäätmevaldajad on vabad oma jäätmevedaja valikutes ja teenuseid võivad osutada kõik jäätmeluba omavad ning selles piirkonnas tegevust omavad jäätmekäitlejad. 

Põltsamaa linna taaslülitamine korraldatud jäätmeveo mudelisse saab toimuda esimesel võimalusel, kuid mitte varem, kui on ühildatud ühinenud omavalitsusüksuste jäätmekavad.

Jäätmemajandus

9.04.18

 

Kõik jäätmemajandusega seotud eeskirjad ja korrad on leitavad ühinenud omavalitsuste kodulehekülgedelt ning need kehtivad kuni uute kordade vastuvõtmiseni.


Lingid jäätmejaama teenuse osutamise kohta (suunatakse ühinenud omavalitsuste kodulehekülgedele):

Jäätmejaam 1, jäätmejaam 2, jäätmejaam 3 ja jäätmejaam 4.

 

Kehtivad jäätmekavad ja jäätmehoolduseeskirjad (suunatakse ühinenud omavalitsuste kodulehekülgedele või Riigi Teatajasse):

Kehtivad jäätmekavad:

Kehtivad jäätmehoolduseeskirjad:

Jäätmevaldajate registri põhimäärused:


Põltsamaa valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Toimetaja: MARELLE MÄND