Põltsamaa valla jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung

10.09.18


Põltsamaa Vallavalitsuse 27. augusti 2018 istungil kinnitati Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avaliku väljapaneku ning eelnõu avaliku arutelu aeg ja koht. Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu avalik väljapanek toimub 13.-28. september 2018 valla veebilehel, Põltsamaa vallamajas Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Puurmani teeninduskeskuses Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald.

Põltsamaa valla jäätmekava 2018-2023 eelnõu arutamiseks avalik koosolek toimub 1. oktoobril 2018 kell 15.00 Põltsamaa vallamajas Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald.

Igaühel on õigus esitada kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku kestel selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldataval istungil on igaühel õigus avaldada suuliselt jäätmekava eelnõu kohta arvamust.

PÕLTSAMAA VALLA JÄÄTMEKAVA 2018-2023 (eelnõu)

Lisainfo:

Ain Valu
keskkonnaspetsialist

ain.valu@poltsamaa.ee

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Paber- ja segapakendi konteinerite asukohad Põltsamaa vallas

13.09.18
 1. Põltsamaa, Jõgeva mnt 27 (Puhu risti söökla); segapakend
 2. Põltsamaa, Lembitu tn 1 (Lasteaed Tõruke); sega- ja paberpakend
 3. Põltsamaa, Lille 2 (gümnaasium); segapakend
 4. Põltsamaa, Lossi 9 (vallavalitsus); segapakend
 5. Põltsamaa, Lossi 9; segapakend
 6. Põltsamaa, Lossi tn 73; segapakend
 7. Põltsamaa, Marja 5 kortermajad; segapakend
 8. Põltsamaa, Lossi tn 7 kinnistu; segapakend
 9. Põltsamaa, Lossi tn 7 kinnistu; paber ja papp
 10. Põltsamaa, Pajusi mnt 10; segapakend
 11. Põltsamaa, Pajusi mnt 18; segapakend
 12. Põltsamaa, Pajusi mnt 39 korterelamud; segapakend
 13. Põltsamaa, Pajusi mnt 4 korterelamud; segapakend
 14. Põltsamaa, Pajusi mnt 4 korterelamud; paber ja papp
 15. Põltsamaa, Pärna tn 3 (Lasteaed Mari); segapakend
 16. Põltsamaa, Ringtee 15 korterelamud; segapakend
 17. Põltsamaa, Ringtee 15 korterelamud; paber ja papp
 18. Põltsamaa, Ringtee tn 17 ja 18 ees asuv parkla; segapakend
 19. Põltsamaa, Ringtee tn 17 ja 18 ees asuv parkla; paber ja papp
 20. Põltsamaa, Tartu mnt 1 KÜ Olev; paber ja papp
 21. Põltsamaa, Tartu mnt 14 ja 14A korterelamud; segapakend
 22. Põltsamaa, Tartu mnt 4; segapakend
 23. Põltsamaa, Veski 5 (gümnaasium); sega- ja paberpakend
 24. Põltsamaa, Õuna 5 korterelamud; sega- ja paberpakend
 25. Põltsamaa, Eha 6; segapakend
 26. Põltsamaa, Lille 7; paberpakend
 27. Põltsamaa, Selver; sega- ja paberpakend
 28. Põltsamaa, Tamme-Hermanni ristis; segapakend
 29. Adavere kaupluse juures; segapakend
 30. Adavere, Kuuse/Kesktänava risti kortermajade juures; sega- ja paberpakend
 31. Esku kaupluse juures; segapakend
 32. Esku kortermajade juures; segapakend
 33. Kuningamäe tankla; segapakend
 34. Lustivere kauplus; segapakend
 35. Pajusi mõisa park (mõisa parklas); segapakend
 36. Puurmani jäätmepunkt; segapakend, paber ja papp
 37. Puurmani alevik, Tarve kaupluse kõrval; segapakend
 38. Pikknurme küla, Vahtra tee (endine saun); segapakend
 39. Kamari küla; segapakend
 40. Võisiku küla; segapakend
 41. Põltsamaa jäätmejaam (Pauastvere); sega- ja paberpakend jt jäätmed liigiti
 42. Kalana (vallamaja vastas); sega- ja paberpakend
 43. Pisisaare; sega- ja paberpakend
 44. Vägari (korrusmajade juures); sega- ja paberpakend

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Jäätmemajandus

14.02.18

Palume kinnistu omanikel kontrollida korraldatud jäätmeveost vabastamise kehtivust. Kehtivuse kuupäevade ületamisel liidetakse eelnevalt vabastatud kinnistud korraldatud jäätmeveoga. 

 

Alates 01.12.2017 ei toimu ajutiselt olmejäätmete kogumine ja vedamine ning edasine käitlemine Põltsamaa valla territooriumil asuvas Põltsamaa linnas korraldatud jäätmeveo mudeli järgi, vaid nii nimetatud „vaba turu" mudeli järgi. Jäätmevaldajad on vabad oma jäätmevedaja valikutes ja teenuseid võivad osutada kõik jäätmeluba omavad ning selles piirkonnas tegevust omavad jäätmekäitlejad. 

Põltsamaa linna taaslülitamine korraldatud jäätmeveo mudelisse saab toimuda esimesel võimalusel, kuid mitte varem, kui on ühildatud ühinenud omavalitsusüksuste jäätmekavad.

Jäätmemajandus

9.04.18

 

Kõik jäätmemajandusega seotud eeskirjad ja korrad on leitavad ühinenud omavalitsuste kodulehekülgedelt ning need kehtivad kuni uute kordade vastuvõtmiseni.


Lingid jäätmejaama teenuse osutamise kohta (suunatakse ühinenud omavalitsuste kodulehekülgedele):

Jäätmejaam 1, jäätmejaam 2, jäätmejaam 3 ja jäätmejaam 4.

 

Kehtivad jäätmekavad ja jäätmehoolduseeskirjad (suunatakse ühinenud omavalitsuste kodulehekülgedele või Riigi Teatajasse):

Kehtivad jäätmekavad:

Kehtivad jäätmehoolduseeskirjad:

Jäätmevaldajate registri põhimäärused:


Põltsamaa valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Toimetaja: MARELLE MÄND