Huvitegevuse mess

21.03.18

 

Info: Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus, Merle Vaht, tel 5594 8261, merle.vaht@nyjuventus.ee

 

Huvitegevuse messil saavad oma huvitegevuse võimalusi tutvustada kõik Põltsamaa piirkonna huvitegevust pakkuvad asutused (huvikoolid, huviringid, noortekeskus, noortetuba, noorteühingud, kogudused, rahva- ja seltsimajad, MTÜ-d, ettevõtted).

Noortele erinevate huvitegevuse võimalustega tutvumine, lapsevanemate teadlikkuse tõstmine huvitegevuste võimalustest, et oleks parem ülevaade valiku tegemisel lapse huvitegevuse planeerimisel.

1. huvitegevuse  mess  toimus 15.09.2017 Põltsamaa Kultuurikeskuses.

Tulekul: 2. huvitegevuse mess september 2018

Toimetaja: MARELLE MÄND