Uudised ja teated

« Tagasi

Jõgeva maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste projektide taotlusvoor

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kuulutab välja Jõgeva maakonna tervist ja heaolu toetavate tegevuste läbiviimiseks maakonna rahvatervise ja turvalisuse tegevuskava 2018 raames maakondliku projektide taotlusvooru "TERVIST JA HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE PROJEKTIDE TAOTLUSVOOR".

Taotlusvoor on avatud 20. juuni – 10. august 2018.

Taotlusvooru eesmärk on aktiveerida organisatsioone leidma süsteemseid lahendusi tervisenäitajate mõjutamiseks maakonnas, toetada tervisedenduslikke tegevusi ja Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 alaeesmärke Jõgevamaal. Taotlusvooru toel on võimalik toetada tegevusi, mis on suunatud: laste arengu ja võrdsete võimaluste soodustamisele, turvalise elukeskkonna tagamisele, füüsiliselt aktiivse elanikkonna suurenemisele, tervislikku toitumise kättesaadavuse soodustamisele ning sotsiaalse kaasatuse suurendamisele.

Taotlema on kutsutud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused ning nende allasutused ja sihtasutused.

Projekti toetussumma: 500-1000 eurot.

Projekti periood: 11.08.2018 - 31.12.2018.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. august 2018 kell 00.00.
Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil maiu.veltbach@jaek.ee


Taotlusvooru juhend ning vormid on leitavad www.jaek.ee/rahvatervis

Lisainfo:

Maiu Veltbach
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist

maiu.veltbach@jaek.ee

+372 5647 9521