Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 10. istung Puurmani lossis 17.05.2018


Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 10. istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Põltsamaa vallas Puurmani lossis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Põltsamaa valla kaevetööde eeskirja kehtestamine

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

2. Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

3. Põltsamaa valla raiemääruse kehtestamine

Ettekandja haljastuse- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

4. Põltsamaa valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kehtestamine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

5. Kohanime määramise korra kehtestamine

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja maaelukomisjoni aseesimees Indrek Eensalu

6. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

7. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

8. Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu algatamine, LISA

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

9. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega (Lille tn 2), LISA

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

10. Maaüksuste koormamine isikliku kasutusõigusega (Adaveres), LISAD 1-5, LISAD 6-12

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

11. Maaüksuste koormamine isikliku kasutusõigusega (Mäenõlva, Kuningamäe, Tehnika tn), LISA 

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

12. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kannikese tn 19)

Ettekandja maaspetsialist Gerli Reiman, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask

13. Esindaja nimetamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse hoolekogusse

Ettekandja  volikogu esimees Andres Vään

14. Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine, LISA  ja MUUDATUSETTEPANEK

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

15. Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

16. Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 10 „Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään

17. Informatsioon Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve 4 kuu täitmise kohta
Eelarve tulude osa täitmise aruanne
Eelarve kulude osa täitmise aruanne

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

18. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro