Ühinenud Põltsamaa valla arengukava koostamine

30.05.18


Põltsamaa Vallavalitsus on alustanud uue, ühinenud Põltsamaa valla arengukava koostamisega.

Soovime, et arengukava oleks meie kõikide (s.h. elanike, ettevõtjate, koostööpartnerite, külaliste) huve arvestav ja seega kutsume sind kaasa rääkima. Selleks ootame kõigilt aktiivset kaasamõtlemist ja osalemist valla arengukava koostamisel. Arengukava on meie kõigi kokkulepe, mille alusel planeerime tegevused tulevikuks, ka on see aluseks eelarve koostamisel. 

Kutsume üles kõiki aktiivseid vallaelanikke osalema arengukava koostamisel. Seda saab teha erinevate valdkondade küsimustikele vastates internetis või valla raamatukogudes või osaledes seminaridel. Küsitlustele vastanute vahel loosime välja 10 Apollo kinkekaarti, väärtusega 20 eurot.

Seminaride ajad:

 1. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu seminar toimus 2. mail kell 13.00 Viljandi mnt 3 saalis.
 2. Keskkonna ja tehnilise taristu teemaline seminar toimus 4. mail kell 10.00 Viljandi mnt 3 saalis.
 3. Hariduse teemaline seminar toimus 8. mail kell 16 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi saalis.
 4. Kultuuri teemaline seminar toimus 9. mail kell 14.00 Põltsamaa Noortekeskuses.
 5. Noorsootöö teemaline seminar toimus 9. mail kell 16.00 Põltsamaa Noortekeskuses.
 6. Spordi ja tervisedenduse teemaline seminar toimus 10. mail kell 12.00 Viljandi mnt 3 saalis.
 7. Turismi teemaline seminar toimus 15. mail kell 14.00 Pajusi Mõisa Ait-Kuivatis.
 8. Ettevõtluse teemaline seminar toimus 15. mail kell 16.00 Pajusi Mõisa Ait-Kuivatis.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND

Arengukava küsitluste ja seminaride kokkuvõtted

20.06.18

 

Maikuus viidi Põltsamaa valla uue arengukava koostamiseks läbi mitmeid küsitlusi ja teemaseminare, kus koguti inimeste mõtteid ja arvamusi.

Kokku toimus 7 teemaküsitlust ja 8 seminari:

 1. Taristu ja keskkonnavaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 150 (kokkuvõte) ja seminaril osales 19 inimest (kokkuvõte). "Viimase 5 aasta olulisemad investeeringud" (kokkuvõte).
 2. Noorsootöö ja haridusvaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 73 (kokkuvõte) ning hariduse seminaril osales 34 (kokkuvõte) ja noorsootöö seminaril osales 14 inimest (kokkuvõte).
  Noorsootööst Põltsamaa vallas ja Hariduselust Põltsamaa vallas.
 3. Kultuuri ja vaba aja tegevuste hindamine: küsitlustele vastanuid 63 (kokkuvõte) ja seminaril osales 28 inimest (kokkuvõte). Ülevaade kultuurielust Põltsamaa vallast.
 4. Spordi- ja tervisedenduse (liikumisharrastuse) valdkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 121 (kokkuvõte) ja seminaril osales 23 inimest (kokkuvõte). Sport ja liikumisharrastus Põltsamaa vallas.
 5. Turismivaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid turismiteenuse pakkujate poolt 35 ja üldise küsitluse „Põltsamaa kui turismisihtkoht" vastanuid 265 (kokkuvõte) ning seminaril osales 18 inimest (kokkuvõte).
 6. Ettevõtlusvaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 74 (kokkuvõte) ja seminaril osales 17 inimest (kokkuvõte).
 7. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste hindamine: küsitlustele vastanuid 79 (kokkuvõte) ja seminaril osales 23 inimest (kokkuvõte). Sotsiaalkaitse ja tervishoid Põltsamaa vallas.

Kokku oli küsitlustele vastanuid 860. 
Täname kõiki, kes võtsid vaevaks vastata küsitlustele ning osaleda seminaridel.

Kõikide küsitluste ja seminaride lõpuüritusena korraldatakse Põltsamaa valla visiooniseminar 31. mail Põltsamaa kultuurikeskuses. Üritusel loositakse välja ka Apollo kinkekaardid küsitlustele vastanute vahel.

Juunikuus jätkuvad seminarid arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamiseks. Arengukava avalikustamine toimub augustis-septembris.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND